POV video of mountain biking down Gatos Ravine Trail in the Laguna Mountains.